ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಿರ್ಗಮನ ದ್ವಾರ

  1. ಹೊರಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ