ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೊರಬೀಳುವಿಕೆ

  1. ನಿಷ್ಕ್ರಮಣ,ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ