ಕನ್ನಡEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹೇಸು

 1. ಅಸಹ್ಯಪಡು,ಜುಗುಪ್ಸೆಹೊಂದು
  ________________
  ಹೇಸು ಮಾತು; ಆತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ
  ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಆತ ಹೇಸುತ್ತಾನೆ
  ಆತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೇಸದವನು

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹೇಸು

 1. ______________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹೇಸು

 1. ____________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹೇಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹೇಸು

 1. ಪೇಸು
  _________________

ಅನುವಾದEdit

ನಾಮಪದEdit

ಹೇಸು

 1. ಅಸಹ್ಯ,ಜುಗುಪ್ಸೆ
  _______________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಹೇಸು

 1. ಹಿಂಜರಿ,ಹಿಂದೆಗೆ
  _______________

ಅನುವಾದEdit