ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆನೀಡು

  1. ಹೇಳಿಕೆಕೊಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ