ಹೇಳಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ಈ ಆಗುಹದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ನಮ್ಮದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಿದೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೇಳಿಕೆ

  1. ಆತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ

ನುಡಿಮಾರ್ಪು

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹೇಳಿಕೆ&oldid=656211" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ