ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆರಿಗೆನೋವು

  1. ಹೆರಿಗೆಬೇನೆ,ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ
    ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ