ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹೆಡ್ಡುಮಾತು

  1. ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ