ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಿಂದೆ ಸರಿ

  1. ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟು,ಹಿಂದೆಗೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ