ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗೆ

 1. ಬದ್ಧದ್ವೇಷ,ಬದ್ಧವೈರ
  ಹಗೆಗಾರ; ಹಗೆತನ; ಹಗೆ
  _________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಬೇರೆ ಪದರೂಪಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗೆ

 1. ಹಗೆ ಮಾಡು; ಹಗೆತೀರಿಸು; ಹಗೆಸಾರು; ಹಗೆತನ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಬೇರೆ ಪದರೂಪಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗೆ

 1. ಒಲ್ಲದಿರು, ದ್ವೇಷಿಸು, ವೈರತಾಳು
  ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹಗೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • ಕನ್ನಡ / ದ್ರಾವಿಡ

ಬೇರೆ ಪದರೂಪಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎತ್ತುಗೆಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿ

 • Kannada-English Etymological Dictionary by N. Učida & B.B. Rajapurohit


ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಗೆ

 1. ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಲು ಮಾಡಿದ ನೆಲಮನೆ
  _____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಹಗೆ&oldid=670694" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ