ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು

  1. ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ