ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು

  1. ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ