ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸ್ತಂಭಾಗ್ರ

  1. ಕಂಬದ ತಲೆ,ಬೋದಿಗೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ