ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ

  1. ವೈರ ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ