ವೈರ ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೈರ ಸಾಧಿಸುವ ಇಚ್ಛೆ

  1. ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ