ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೆರೆಹಿಡಿವ

  1. ನಾಟುವ,ಎದ್ದು ಕಾಣುವ
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ