ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳೆವೆಂಡತಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ