ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳೆಯಾಗಿಸು

  1. ವೇಶ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ