ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಸುಳುವು,ಗುಲ್ಲು,ಗದ್ದಲ,ಸಪ್ಪಳ,ಅಬ್ಬರ
    ಸೂಳಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಸೂಳು ನುಡಿ; ಸೂಳುಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. _______________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಹೊರಡುವ ಸೂಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಮರುಸೂಳು ಹೇಳುವುದು; ನಾಲ್ಕುಸೂಳು ಸುತ್ತು ಬಂದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಸದ್ದು

ನುಡಿಮಾರಿಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೂಳು&oldid=659296" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ