ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಸುಳುವು,ಗುಲ್ಲು,ಗದ್ದಲ,ಸಪ್ಪಳ,ಅಬ್ಬರ
    ಸೂಳಯಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಸೂಳು ನುಡಿ; ಸೂಳುಮಾತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. _______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಹೊರಡುವ ಸೂಳು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಮರುಸೂಳು ಹೇಳುವುದು; ನಾಲ್ಕುಸೂಳು ಸುತ್ತು ಬಂದ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪು ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೂಳು

  1. ಸದ್ದು

ನುಡಿಮಾರಿಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೂಳು&oldid=659296" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ