ಸುಳಿವು

 1. ಸುಳಿವು ಹತ್ತು; ಸುಳಿವು ಹಿಡಿ
  ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರ ಸುಳಿವು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ; ಇನ್ನೂ ಅವನ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ
  ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರ ಸುಳಿವು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ಸುಳಿವು ಕೊಡು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ಸುಳಿವು ಕೊಡು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ಸುಳಿವು ಕೊಡು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ಹೊರಗೆಡಹುವ ಸುಳಿವು
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ಬರುತ್ತೇನೆಂದವನ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಳಿವು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸುಳಿವು&oldid=532170" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ