ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು ಸುತ್ತು
    ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿದ ಹಾವು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಸುರುಳಿಸುತ್ತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ನುಡಿಸುರುಳಿ; ಕಾಣ್ಕೆಸುರುಳಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಕಾಗದದ ಸುರುಳಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸುರುಳಿ&oldid=655995" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ