ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಸುರುಳಿಯ ಒಂದು ಸುತ್ತು
    ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿ ಮಲಗಿದ ಹಾವು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ____________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಸುರುಳಿಸುತ್ತು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ನುಡಿಸುರುಳಿ; ಕಾಣ್ಕೆಸುರುಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. ಕಾಗದದ ಸುರುಳಿ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುರುಳಿ

  1. _______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸುರುಳಿ&oldid=655995" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ