ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. ಸುಟ್ಟುಹಾಕು,ದಹಿಸು
 2. ಬೇಗೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡು
  ಸುಟ್ಟುಹಾಕು; ಸುಡಲೆಂದು ಒಟ್ಟಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆ; ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡು; ರೊಟ್ಟಿ ಸುಡು
  ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. ಸುಟ್ಟು ಬೇಯಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. ಸುಡುನೀರು; ಸುಡುನುಡಿ; ಸುಡುಬಿಸಿಲು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. ಕಾದುಹೋಗು,ಬಹಳ ಶಾಖವನ್ನು ಹೊಂದು
  ಸುಟ್ಟುಹಾಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವಂತೆ ಮಾಡು,ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸು
  ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸುಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಡು

 1. ದಹಿಸಿಹೋಗು,ದಗ್ಧವಾಗು
 2. (ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಶಾಖದಿಂದ)ಹದಗೊಳಿಸು,ಒಣಗಿಸು
 3. ಸೇದು,ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡು
 4. (ಗುಂಡಿಟ್ಟು)ಕೊಲ್ಲು,ಸಾಯಿಸು
 5. ನಾಶಮಾಡು,ನಿವಾರಿಸು,ನಾಶವಾಗು,ಹಾಳಾಗು,ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರು
  _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸುಡು&oldid=655987" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ