ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಹಮತ ನೀಡು

  1. ಒಪ್ಪು,ಸಮ್ಮತಿಸು,ಒಡಂಬಡು,ಒಮ್ಮು (ನೀವೆಂದುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅವನು ಒಮ್ಮುತ್ತಾನೆ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ