ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡು

  1. ಹರಟು,ಸಲ್ಲಾಪಿಸು,ಹರಟೆಹೊಡಿ,ಸಂಭಾಷಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ