ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಂಭಾಷಿಸು

  1. ಮಾತನಾಡು,ಹೇಳು,ಆಡು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ