ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮುದ್ರದ ತಳ

  1. ನೀರಿನಡಿಯ ನೆಲ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ