ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನೀರಿನಡಿಯ ನೆಲ

  1. ಸಮುದ್ರದ ತಳ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ