ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮರ್ಥಿಸು

  1. ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ