ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸಮರ್ಥಿಸು

  1. ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ