ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸು

  1. ಸಮರ್ಥಿಸು,ಬೆಂಬಲಿಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ