ಸಂನ್ಯಾಸಿ

ಸಂನ್ಯಾಸಿ

  1. ಸಂತ,ಸಾಧು,ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಸನ್ಯಾಸಿ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ