ಸೊಗಸಾದ

 1. ಬೆಲೆಬಾಳುವ,ಅಮೂಲ್ಯವಾದ,ಭೋಗದ
  __________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. __________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. ___________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸೊಗಸಾದ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಸೊಗಸಾದ&oldid=532070" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ