ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶ್ರೇಯಸ್ಸು

  1. ಮಂಗಳ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ