ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಶತ್ರುತ್ವ

  1. ವೈಷಮ್ಯ,ಹಗೆತನ,ದ್ವೇಷ,ವೈರ,ವಿರೋಧ,ಹಗೆ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ