ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವ್ಯಾಪ್ತಿ

  1. ಕ್ಷೇತ್ರ,ಹರವು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ