ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರ‍್ಪಾಡು

  1. ಏರ್ಪಾಟು,ವ್ಯವಸ್ಥೆ,ಸಿದ್ಧತೆ
    __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರ‍್ಪಾಡು

  1. ____________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರ‍್ಪಾಡು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಏರ‍್ಪಾಡು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ