ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮವಾಚಕ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ಪ್ರಪ೦ಚದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ
  2. ವಿರಕ್ತಿ,ವಿರಾಗ

ಬಳಕೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾ: ವೈರಾಗ್ಯ ಸ೦ನ್ಯಾಸಿಯ ಒ೦ದು ಲಕ್ಷಣ

          ತನುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂಕಾರ, ಮನದಲ್ಲಿ ನಿರಪೆಕಸೆ

ಉಚ್ಛಾರಣೆ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಡಿಯ:vairaagya.ogg

ಭಾಷಾ೦ತರ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:

ಉಲ್ಲೇಖ ಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ವೈರಾಗ್ಯ&oldid=674264" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ