ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮವಾಚಕಸಂಪಾದಿಸಿ

  1. ವೈರಾಗ್ಯ

ಬಳಕೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾ: ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ.

ಉಚ್ಛಾರಣೆಸಂಪಾದಿಸಿ

ಮೀಡಿಯ:ankana.ogg

ಭಾಷಾ೦ತರಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:

ಉಲ್ಲೇಖಸಂಪಾದಿಸಿ

  • ಸ೦ಕ್ಷಿಪ್ತ ಕನ್ನಡ ನಿಘ೦ಟು
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ವಿರಕ್ತಿ&oldid=7126" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ