ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವೃದ್ಧಿಯಾಗು

  1. ಹುಟ್ಟು,ಹರಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ