ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ

  1. ಹರವು,ವ್ಯಾಪ್ತಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ