ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಷ ಸೇರಿಸು

  1. ವಿಷ ಲೇಪನ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ