ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಷ ಲೇಪನ ಮಾಡು

  1. ವಿಷ ಸೇರಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ