ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಯ

  1. ವಿಚಿತ್ರವರ್ತನೆಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ