ವಿಚಿತ್ರವರ್ತನೆಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಿಚಿತ್ರವರ್ತನೆಯ

  1. ವಿಚಿತ್ರ ಭಾವನೆಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ