ವಕ್ಷಸ್ಥಲ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ವಕ್ಷಸ್ಥಲ

  1. ಹೆಣ್ಣು ಎದೆ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ