ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ವಕ್ಷಸ್ಥಲ
  ಎದೆಹಾಲು; ಎದೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೇಳು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ಎದೆಗಾರ ; ಎದೆಗುಂದು; ಎದೆಕೊಡು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ______________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ಎದೆಗೂಡು; ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ
 2. ಎದ್ದೆ, ಎರ‍್ದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ಎದೆಬಿರಿ; ಎದೆನೋವು; ಎದೆಗುಂಡಿ - ಎದೆಗುಂಡಿಯ ಬಡಿತ; ಎದೆಗುಂಡಿಗೆ
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ಎದೆಗೆಡು; ಎದೆಕರಗು
  ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎದೆ

 1. ಉರ, ಹೃದಯ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಎದೆ&oldid=558022" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ