ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲೂಟಿ ಮಾಡು

  1. ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡು,ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ