ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡು

  1. ಕೊಳ್ಳೆಹೊಡಿ,ಲೂಟಿ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ