ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಂಚಕೋರನಾದ

  1. ಭ್ರಷ್ಟನಾದ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ