ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಭ್ರಷ್ಟನಾದ

  1. ನಡತೆಗೆಟ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ