ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಂಚಕೋರತನ

  1. ಲಂಚಗುಳಿತನ
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ