ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಲಂಚಗುಳಿತನ

  1. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ
    ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಲಂಚಗುಳಿತನ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ